Miltonia Ltd

Трудови договори

Изготвянето на трудови договори и администрирането на работните заплати е деликатен и конфиденциален въпрос, който изисква пълно съответствие с промените в нормативните разпоредби, регламентиращи тази материя.

Ние предлагаме на нашите клиенти възможността да предоставят изцяло на нас подготовката трудовите договори и на работните заплати на целия персонал на компанията. Нашите услуги по администриране на работните заплати включват:

  • Изготвяне на трудови договори за новонаети служители;
  • Преназначаване;
  • Прекратяване на трудови правоотношения при пълно съответствие със законовите разпоредби;
  • Изчисляване и изплащане на нетните възнаграждения;
  • Изчисляване и внасяне в бюджета на дължимите данъци, социални и здравни осигуровки;
  • Др. текущи въпроси свързани с трудовите правоотношения.


© Copyright 2007-2010 Miltonia Ltd. Programming by EBPW.