Счетоводство.

Пълно и текущо абонаментно счетоводно обслужване, с внимание към детайлите и грижа за клиентите.

Имидж

За последните 20 години, "Милтония" има изгражен имидж на отговорна и предпочитана счетоводна компания.

Екипът

Екипът ни има счетоводни специалисти, които владеят английски, немски, френски и руски език.

За нас

Ние от “Милтония” ЕООД знаем, че е трудно да се избере компанията на която ще повериш своята фирмена информация, екипа, който ще ти даде сигурността в сферата на счетоводството и данъчното облагане.
Нашите клиенти заслужават най-доброто качество и спокойствието, че ще бъдем коректни към тях и отговорни за грешките си.
Клиентите ни могат да са сигурни, че нашите консултанти винаги ще се стремят към съвършенство, за това в областта на счетоводното обслужване ние носим неограничена отговорност за работата си,което е уговорено в перфектен договор със всеки наш клиент.
За нас

Нашите Счетоводители


Team Member 1

Мария Петрова

Управител и собственик
Магистър "Счетоводство и контрол",
специалист СИДО.
Офис Централен, София
гр. София 1505, ул. Алеко Константинов 3-5, Офис 6
02 962 13 12

Team Member 2

Кирил Аврамов

Ръководител офис Централен, София
Бакалавър "Счетоводство и контрол"
Магистър "Организация и управление на корпоративната сигурност"
гр. София 1505, ул. Алеко Константинов 3-5, Офис 6
02 962 13 12, 0889 299 377

Team Member 1

Андон Текьов

Магистър "Счетоводство и контрол"
Офис Централен, София
гр. София 1505, ул. Алеко Константинов 3-5, Офис 6
02 962 13 12, 0885 009 990
 

Team Member 2

Лилия Видева

Ръководител на
Осигурителна каса "Изток"
Магистър "Труд и работна заплата"
гр. Елхово, обл. Ямбол, ул. Калоян 11
0878 700 199

Петя Добрева

Екип офис Ямбол,
Магистър "Счетоводство и контрол",
гр. Ямбол, ул. Г.С.Раковски 52, ап.1,
0888 988 708
 

Team Member 3

Кристияна Върбанова

Финансов мениджър, офис Елхово
Магистър "Счетоводство и контрол",
гр. Елхово 8700, ул. Калоян 12,
0478 814 30, 0886 559 989

Адрес: гр. София 1505, ул. Алеко Константинов 3-5, Офис 6

info@miltonia.co.uk

02 962 13 12

0478 814 30