Miltonia Ltd

Начало

Счетоводна кантора “Милтония” ЕООД е специализирана компания за администриране, счетоводно обслужване и данъчно планиране  на регистрирани компании в България с цел  инвестиране на средства за строителство на жилищни, търговски и офис площи, логистични центрове,  сделки с  недвижими имоти,  франчайзингови компании, фирми за транспортни услуги, туроператори и хотелиери, компании в областта на софтуерните услуги, интернет реклама и други.
    Нашата сила е в решимостта, волята, постоянството и енергията на екипа ни от професионалисти в областта на счетоводното обслужване, данъчното облагане и планиране, финансовия анализ и обработката на работните заплати.
Оценяйки всички рискове при извършване на инвестиция и успешен бизнес в България ние Ви осигуряваме правилната счетоводна отчетност, вярното представяне на финансовите резултати и коректно данъчно облагане на предприятията с  познаването и точното практическо прилагане на няколкостотин кореспондиращи си нормативни актове, които непрекъснато се променят. 
    Ние от “Милтония” ЕООД знаем, че е трудно да се избере компанията на която ще повериш своята фирмена информация, екипа, който ще ти даде сигурността в сферата на счетоводството и данъчното облагане. Нашите клиенти заслужават най-доброто качество и спокойствието, че ще бъдем коректни към тях и отговорни за грешките си. Клиентите ни могат да са сигурни, че нашите консултанти винаги ще се стремят към съвършенство, за това в областта на счетоводното обслужване ние носим неограничена отговорност за работата си,което е уговорено в перфектен договор със всеки наш клиент.
    За да сте спокойни за вашето счетоводство и данъци,за конфиденциалност на възнагражде-нията във вашата компания, ние осигуряваме:
-  Пълно абонаментно счетоводно обслужване;
- Текущо счетоводно обслужване;
- Съставяне на годишни финансови отчети;
- Съставяне на годишни данъчни декларации;
- Пейрол -  Обработка на работни заплати и изплащане на възнаграждения и др;
- Финансов Одит;
- Данъчни консултации;
- Бизнес оценки;
- Застрахователни консултации;
- Виртуален офис;
- Корпоративни финанси.


© Copyright 2007-2010 Miltonia Ltd. Programming by EBPW.