Услуги


Милтония

Счетоводна кантора “Милтония” ЕООД е специализирана компания за администриране, счетоводно обслужване и данъчно планиране на регистрирани компании в България с цел инвестиране на средства за строителство на жилищни, търговски и офис площи, логистични центрове, сделки с недвижими имоти, франчайзингови компании, фирми за транспортни услуги, туроператори и хотелиери, компании в областта на софтуерните услуги, интернет реклама и други. Нашата сила е в решимостта, волята, постоянството и енергията на екипа ни от професионалисти в областта на счетоводното обслужване, данъчното облагане и планиране, финансовия анализ и обработката на работните заплати.

Адрес: гр. София 1164 ул. Янтра 1Б, ет. 3, ап. 21

info@miltonia.co.uk

02 962 13 12

0478 814 30