Услуги


Финансово консултиране

Екипът ни подготвя индивидуални решения, които подпомагат ефективно клиентите в постигането на техните цели. В условията на пазарна икономика в България , ние обслужваме големи инвеститори, средни и малки предприятия, физически лица като им предоставяме:
- проучване за най-изгодно финансиране на дейността;
- диагностични прегледи във връзка със сделки по придобиване и разпореждане на предприятия, включително структуриране на сделката, оценка на риска, потвърждаване на исторически и изготвяне на прогнозни финансови резултати;
- консултации по сливания и придобивания, включително идентифициране на целите, установяване на контакти и съдействие при водене на преговори с потенциални продавачи и купувачи, консултации по структуриране на сделката;
- консултации, предоставяни на длъжници, кредитори, собственици и други засегнати страни, по преструктуриране на предприятия;
- консултации по стратегическо финансиране, включително финансово прогнозиране, моделиране и оценки;

Адрес: гр. София 1505, ул. Алеко Константинов 3-5, Офис 6

info@miltonia.co.uk

02 962 13 12

0478 814 30