Контакти

Изпратете съобщение

02 962 13 12
0478 814 30

Информация

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС - СОФИЯ
гр. София 1164 ул. Янтра 1Б
ет. 3, ап. 21
Тел: 02 962 13 12
E-Mail: info@miltonia.co.uk

ОФИС ЕЛХОВО
гр. Елхово 8700 ул. Калоян 11, ет. 1, ап. 12
Тел/Факс: 0478 88 163
E-Mail: info@miltonia.co.uk

ОФИС ЯМБОЛ
гр. Ямбол 8600 ул. Опълченска 6
Тел: 046 66 48 49
E-Mail: info@miltonia.co.uk

Адрес: гр. София 1164 ул. Янтра 1Б, ет. 3, ап. 21

info@miltonia.co.uk

02 962 13 12

0478 814 30