Услуги


Бизнес оценки и консултации

Активите и пасивите на всяка компания са с променливи стойности и затова се налага периодично те да бъдат оценявани от експерт в тази област. Това се нарича бизнес оценка и се прави с различна цел - законово изискване, при сливания, придобивания и вливания, при ликвидация и др. правни обстоятелства, както и при преоценки.

МИЛТОНИЯ ЕООД може да организира:

Оценки на пасиви и активи на предприятията, в това число:

  • машини и съоръжения;
  • недвижими имоти;
  • интелектуална собственост;
  • финансови разчети, вземания и задължения.

Оценки на цели предприятия.

Освен оценка на вашия бизнес, активи и пасиви, ние предлагаме и услугата бизнес конултиране по счетоводни и данъчни въпроси при пълна конфиденциалност за нашите клиенти.

Адрес: гр. София 1505, ул. Алеко Константинов 3-5, Офис 6

info@miltonia.co.uk

02 962 13 12

0478 814 30