Услуги


Виртуален офис

Виртуален офис Ви осигурява престижен адрес, личен телефонен номер, както и оператор, отговарящ с името на Вашата компания. Може да ги използвате във Вашите фирмени документи, за връзка с клиентите Ви, данъчните служби и всички други държавни органи.

Адрес: гр. София 1164 ул. Янтра 1Б, ет. 3, ап. 21

info@miltonia.co.uk

02 962 13 12

0478 814 30